Manyje

Manyje teka
visos gyvenimo upės,
visos netektys,
visi praradimai.

Manyje gyvena
viso pasaulio paukščiai -
baltaplunksniai ir išdidūs,
belaisviai,
kaip ir aš.

Manyje auga
viso pasaulio medžiai,
šakų tankmėj
paslėpę skausmą ir neviltį
lyg blogą sapną.

Manyje visko tiek daug,
manyje viskas gyva.
Tereikia imt ir prakalbint
mano vienišą sielą...
Juozapava