Žvaigždžių paminklas

Pažiro žvaigždės į lankas...
Maži piršteliai rinko rinko
Žvaigždėtas dobilo rasas
Ir kūrė joms žvaigždžių paminklą.

Kalbėjo savo maldeles
Apie žvaigždynų baltą šviesą,
Žarom nudegusias gėles
Surinkus rasą gaiviai vėsią.

Sukrito žvaigždės dekore
Mažų pirštelių rinktos rinktos,
Užmigo vaizdo patale –
Žvaigždėtam dobilo paminkle.
obelaitė