DAIGAI IR ŽIEDAI

Pavasarį kalasi
Meilės daigai.
Pavasarį skleidžiasi
Meilės žiedai.
– Kodėl iš tos meilės
Tiek maža vaikų?
– Su sargiais daigai,
Nes kitaip nesaugu...
Sodininkas