Teks atverti miško restoraną


Ištuštėjo viešbutis prie eglių,
Teks atverti miško restoraną.
Pavaišint jame darbštuolį genį,
Kėkštą, strazdą ir zylutę mažą.
 
Jeigu kartais voverė pabelstų,
Ją taip pat reikės įleist į vidų.
Alkanai sunku iškęsti šaltį,
Nesurasti po sniegu jau gilių.
 
Kur dar sniegenos, strazdai ir žvirbliai!
Bus lankytojų per visą dieną,
Kada sniego girnos sukas, dirba,
Reikia paglobot gi juos per žiemą.
 
Bus pavasaris, liks iškaba sena,
Gal varnėnas vėl sugrįš gyventi.
Bals žiedais pakrantėje ieva,
Sklis per mišką atgimimo šventė.
skroblas