Neliūdėk ir neverk

Vėl pravirkdo
Horizontą
Gervių liūdesio
Daina.
Taip kaskart
Artėjant spaliui
Gamta
Ašarų pilna.
 
Kaip švytuoklės
Metai lekia –
Štai dar
Vienerius iš jų
Gervės išneša
Už marių,
Už audringų
Vandenų.
 
Ir kiekvienąkart
Skubotai
Joms ranka
Pamoju aš,
Ir ant lango
Ašaroto
Parašau tokias
Eiles:

Greitai
Suomis pabus
Ir su vėtrom
Pas mus atskubės.
Prisimink
Mane tu,
Kai po kojomis
Sniegas girgždės.
 
Užliūliuosiu
Jausmus
Ir išvyksiu
Į tropikų šalį.
Neliūdėk
Ir neverk –
Aš atsiųsiu
Tau saulės lašelį...
 
2021 10 07
Noriūnas