Vienaraidis 2. Borsius braižo blauzdas


Blankstančioje baltumoje,
Bijodama baisuoklių,
Brendu, bėgu bekele.
Begriūvančioje bakūžėje
Bluksi balana.
Baladoju, beldžiu beldžiu.
Bedantė baltagalvė bobutė
Buvo beatidaranti,
Bet baisingi baubai
Bakūžę blaškyti bandė,
Bubino buomais balkius,
Baisingais balsais baubė.
Bandšunis beglobis Borisius
Baudėsi baubams blauzdas braižyti.
Bėgo baisuokliai bezdėdami...
Balana bakūžėje
Baigė blasnoti:
Baltagalvė bobutė Berūta
Balkuose blakes balana baidė.
Baigėsi bauginantis bumsėjimas.
Basnirčia basutėse
Basčiausi bažnytkaimyn.
Bėdulis benamis Branėlis
Bažnyčion beldžiasi:
Būsime besimeldžiantys
Bešeimiai bėdžiai...
Žiemgalos Bitė