* * *

namo pastogėj
tušti kregždžių lizdai –
žvirblių čirškesys
eglute7