***

Kaip viskas laikina -
Ir žaibo blyksnis,
Ir vakaro rausvi krantai,
Ir žiogo nekantrumas -
Skrisiu...
Ir tiktai šiandien
Visa tai.
baltoji varnelė