kažkas tą žiemą buvo

kažkas tą žiemą buvo prieš metus
dabar atrodo daugel metų...
pasimetė tarp žodžių paslėptų
nuskendo tarp potvynio verpetų
 
o gal sausoj žolėj dar tūno
dabar lyg buvęs  sraigės namas
prašau nespardykite kojom
dar nežinia gal kas jame gyvena
 
kaip nežinia kur laimės ribos
atrodo tik pradžia  o štai jau galas
ir tai kas buvo tąkart prieš metus
lyg vasaros naktis  prieš rytmetį atšalo
 
dažnai šaltoj žiemoj sapnuojas vasara
dabar jos siautuly žiema pasivaidena
lynoja  ir nepastebimai tik viena kita ašara
su lietumi dulkėtą  grindinį graudena
adria