* * *

suspurda žuvis                     
plumpt ir nugarma gelmėn     
skardinė alaus
eglute7