* * *

vėjelis pažeme
rieda tuščia skardinė                      
vaikų džiaugsmui
eglute7