Valentino diena

Bailus,
pakampes uostinėjantis kvailys,
delnuos sugniaužęs
laiko puokštę.
Sustingęs,
spokso tiesiai į akis
ir nepasako jai nei vieno žodžio.
Mernumaris