Vakaras

paniręs aš
į vakaro slaptingą tylą,
per žemę tartum neregys einu,
ir težinau, kad mielą myliu,
be jos aš būti negaliu,
be skliauto mėlio negaliu
ir negaliu be dangiškos žydrynės,
atnešiu mielai daug gėlių,
jos žvilgsnis – lino žiedas grynas,
tedvelkia vėju ir laukais,
teprimena ši puokštė jai vaikystę,
bet tu šį mirksnį pajutai,
kaip šypsnis jos
ir kaip ši puokštė ėmė vysti...
bitėžolė

2023-08-05 16:27:11

Komentarai

Atsiprašome: komentarus gali rašyti tik puslapio vartotojai. Registruotis

Vartotojas (-a): nei_sis_nei_tas

Sukurta: 2023-08-06 07:40:53

Meilė yra ta jėga, kuri žmones jungia vienas su kitu, su aplinka, pasauliu ir Visatos Kūrėju. Vaikystės ilgesys niekada nepalieka. Vėjo, laikų ir gėlių įtaiga būna stipresnė už žodžius, reginius, jausmus ir valią. Kvapo įtaigai neįmanoma atsispirti, jis patenka į mus kaip oras į plaučius, jis užlieja mus, tiesiog užtvindo ir niekas negali nuo jo apsiginti...
https://www.youtube.com/watch?v=1PfLqnWEBA4