,,,,,

Santrauka:
 Su Kovo 11-ąja Visus ir Visas!!!!!!
Ir Mano ir Tavo Laisvė – Elegantiška Dvasia,
Kuri nekenčia jokios prievartos ir neteisybės,
Jos eisena tiesi, pasitikinti savimi, išdidi, laisva,
Ji niekada per prievartą nelips ant kito sprando.
 
Jei trokšti Jos, kovoji už Ją, aukojiesi dėl Jos,
Ji tampa pasiekiama, tikra žvaigždė žvaigždynų
Ir sužavėti Jos grožiu ir Jos tvirta, tyra dvasia,
Mes panašėjame į Ją ir puošiam savo kasdienybę.
 
Mano ir Tavo Laisvės Dvasia tebūna sesės dvynės,
Jos neapsieis viena be kitos, Jos vis nuolat trokš
Tos pačios žemės Lietuvos – tos pačios Tėvynės,
Nes čia Ji gimė, augo, pražydo, kaip lelija krūtinėj.
poeta

2023-03-11 15:26:02

Komentarai

Atsiprašome: komentarus gali rašyti tik puslapio vartotojai. Registruotis

Moderatorius (-ė): piemenaitė

Sukurta: 2023-03-12 17:42:43

Jus taip pat  su Kovo 11-ąja!

Anot Andreas Dreseno "Laisvė reikalauja atsakomybės ir drąsos. Nuostabus jausmas staiga pasijusti laisvam kaip paukštis, tačiau su šia būsena reikia išmokti gyventi.".