← Atgal

skorpionas UŽRAŠAI

Sukurta: 2016-06-26 12:44:44

Niekada nuo nieko nenuplagijavau ir nesiruošiu to daryti, o šis eilėraštis yra mano ir tik mano
 
 
 
Ateis pavasarėlis-
Saulutė skaisčiai švies.
Laukuos pirma žolytė
Žaliuoti vėl pradės.
 
Prabudęs vabalėlis
Darbelin visus kvies.
Štai mūsų skruzdėlytė-
Kas jai vaikai padės?
 
Miegojo visą žiemą-
Širdelėj neramu.
Darbščiam pavasarėliui
Prisikaupė darbų.
 
Parskridęs vieversėlis
Mums šilumą parneš.
Pražydo jau žibutės,
Mamyte, dėl tavęs!
 

Sukurta: 2015-11-21 15:22:37

Ką kalbėjo saulė žiedui

Ką kalbėjo saulė žiedui,
Ką atsakė žiedas,
Ir giesmė to nepagieda –
Vien tik žino jiedu.

Ramunė saulei
Pasako viską
Gražiausiu žiedo
Atskleidimu.

O saulė dega,
O saulė tviska –
Pasako viską
Nuraudimu.

Kiek lemta svaigti,
Su saule būti –
Klausyt gegučių
Skambių, raibų,

Gal tik sekundę,
Gal tik minutę –
Nežino žiedas,
Jam – nesvarbu.

Ir žiūri saulė,
Akis įrėmus,
Ir linksta saulėn
Žiedo galva.

Ir tąsyk blanksta
Prieš juos poemos.
Ir blanksta žodžių
Sukta kalba.

O žodžiai, žodžiai –
Apgaulūs vagys…
Kiek daug jų mėtos,
Tuščių, saldžių!

O žodžiai, žodžiai!
Sukti melagiai!
Nutilkit, žodžiai,
Kalboj širdžių!

Paulius Širvys 

Sukurta: 2015-11-21 15:06:41

Į viršų

PABUČIAVIMAS

Pabučiavimas tavo buvo karštas ir trumpas,
Ir, kaip žaibas staigus ir svaigus, kaip naktis –
O galinga pagunda! – Ir šventieji suklumpa..
Pabučiavimas tavo – pavogta kibirkštis.

Negaliu aš pamiršti tų įkaitusių lūpų –
Jos išdegino žymę lig širdies gilumos!
Ir beprotišku svaiguliu mintį užsupo –
Ji, kaip vergė, prie tavęs dieną naktį rymos.

Ne gyvatė įkando – karštos lūpos bučiavo!
Ligi kaulų nusmilko šiurpulinga šalna –
Negaliu aš pamiršti... Ne žinau, kad ir tavo
Visos mintys ir aistros – bendro laužo liepsna!

                                      
Salomėja Nėris