← Atgal

nenumeruojant UŽRAŠAI

Sukurta: 2013-01-12 21:52:51

Sukurta: 2013-01-07 22:08:12

http://www.youtube.com/watch?v=34ZtT4Th9Ys
---
http://www.youtube.com/watch?v=auTwQcuYzdk
---
Tai Polina, tai vis Polina! Gal nebūtų nė siuto buvę, jei ne ji. Kas žino, gal aš čia iš desperacijos (kaip kvaila, beje, tai išvedžioti). Ir nesuprantu, nesuprantu, kas ten jos gražumas! Gražumo tai ji graži, vis tiek; rodos, kad graži. Juk ji ir kitus iš proto varo. Aukšta ir liekna. Labai plona tiktai. Man rodos, ją galima visą sumegzti arba sulenkti dvilinką. Pėda jos siaurutė ir ilga — kankinanti. Taigi kad kankinanti. Plaukai truputį į rudumą. Akys visiškai kaip katės, bet kaip iš aukšto, kaip išdidžiai ji moka žiūrėti jomis. Prieš kokius keturis mėnesius, kai aš dar buvau ką tik pradėjęs tarnauti pas juos, ji vieną vakarą salėj su De-Grijė ilgai ir karštai kalbėjo. Ir taip į jį žiūrėjo... jog paskui aš, kai nuėjau į savo kambarį gulti, įsivaizdavau, kad ji buvo davusi jam antausį — ką tik davusi, stovi prieš jį ir į jį žiūri... Štai nuo to paties vakaro aš ją ir myliu.

F. Dostojevskis, Lošėjas.

Sukurta: 2013-01-06 22:31:32

Iš draugės pasakojimų. Dzūkybės.

Šiandien mano draugė man sako:
— Noriu šampano.
Mano tėtis jai dzūkiškai:
— Tai ana šulnin žinok geriausias šampanas.
Draugė:
— Nee, dėde, kad ten burbuliukų nėra.
Tėtis:
— Tai pylc iš aukščiau reikia ir bus tau burbuliukai!

---
Išsiteisinu.

Iš tikrųjų grožis čia nėra puošmena. Grožis yra gilioji kūrinio esmė, visos jo struktūros pagrindas ir galutinis tikslas. Eilėraščio grožis kartu yra jo prasmė, o prasmė atsiskleidžia kaip grožis.

Juozas Girdzijauskas

Sukurta: 2013-01-05 22:46:23

Šitaip elgdamiesi sekėm Ponto karaliaus Mitridato VI pėdomis. Šis žiaurus tironas įkalinęs motiną, užmušęs brolį, vedęs savo seserį. Efese jie paskelbė įstatymą, pagal kurį per vieną dieną buvo išžudyti visi Mažosios Azijos romėnai ir jų sąjungininkai, iš viso netoli šimto tūkstančių žmonių. Vis dėl to, Mitridatas buvo poliglotas, teigiama, kad mokėjęs dvidešimt dvi kalbas, buvo laikomas meno ir mokslo mecenatu, menininkų bičiuliu. Kaip ir visi tironai, jis bijojo būti nunuodytas. Norėdamas apsisaugoti, daugybę nuodų ir priešnuodžių išbandė su savo giminėmis ir valdiniais. Paskui metų metus kasdien gėrė vis didesnės koncentracijos penkiasdešimt keturių baisiausių nuodų nuovirus. Visą gyvenimą kovojo su Roma. Antonijaus nugalėtas 66 m. pr. Kr. nepasidavė be kovos. Tačiau kai prieš jį sukilo mylimas sūnus, puolė į neviltį ir išgėrė didelę dozę nuodų. Bet jie nesuveikė. Karaliaus organizmas per daugelį metų tapo atsparus. Tuomet jis įsakė vergui pasmeigti jį kardu [...]

Andrzej Szczeklik, Kora.

Sukurta: 2013-01-04 17:51:22

http://www.youtube.com/watch?v=otWnykcta2s
http://www.youtube.com/watch?v=Mu41SiWt2aY
---
http://www.youtube.com/watch?v=khySM1YBQvA HD, kuri čia būtina.
---
as he stood upon the watch deck
looking out onto the sea
it would offer no solutions
only silent company

so he took hold of the reasons
as he tried to understand
But they offered just confusion

as they bled into his hands

dear God

couldn't you decide
what should happen to a man's assassins

dear God

is it suicide
I have never been a man of passions

I believe what the prophets said

that the oceans hold their dead
but at night when the waves are near
they whisper

and I hear

there are wounds that bleed inside us
there are wounds we never see
they are part of our refinements
that allow a man to be

there are wounds that bleed in silence
with aristocratic grace
there are tears we keep beside them
never seen upon a face

dear God

do you think it's wise
to remember everything that' s ever happened

dear God

could we compromise
or must the shadows of this night be everlasting

I believe what the prophets said

that the oceans hold their dead
as I contemplate this stand
what I do

is who I am

I believe what the prophets said

that the oceans hold their dead
but at night when the waves are near
they whisper

and I hear

don't see the storms are forming
don't see or heed the warning

don't hear the sound of tyrants
surrounded by the silence

Columbus and Magellan and da Gama
sailed upon the ocean
in a world of ignorance
with thoughts so primitive
that men were killed

with no more will
than that they simply had the notion
but in this world of heartless men
this thing they never did

don't hear it
don't hear it
don't hear it
don't hear it

got to keep it underground
pretend you never heard a sound

if they find it kill it blind it
if they find it kill it blind it

Lord tell me what is to be
Lord tell me what is to be

they whisper and I hear

after a night of little sleep
he opened the gangway door
and felt his world collapsing

not believing what he saw

for there with hands above his head
was a fourth stowaway
trying to surrender
not knowing the price he would pay

Miguel knew he must act quickly
if the lad was to have any hope
so he pointed to the captain
and ran a finger cross his throat

and though he spoke little english
the stowaway seemed to understand
and followed Miguel to a hiding spot
and placed his life into his hands

after many days in fear
they safely reached the port
and there the stowaway was set free
and the captain brought to court

but then things took an evil twist
and justice seemed to fail
for Miguel was held as a refugee
and the captain freed on bail

and the company of the maersk dubai
brought lawyers by the pack
who would search for technicalities
to let the case slip through the cracks

so while the lawyers search for loopholes
Miguel still sits and waits
in some small room his future ruined
while justice hesitates

and I wonder what the captain thinks
each evening in his bed
and if he shares his dreams at night
with the recent dead

for captain there will be a day
when your soul will wash up on heaven's shore
I pray that when you reach that day
that God's mercy is more than yours

and sometimes in the evening
Miguel will take long walks
andthe old sailor before him
with the ocean he will talk

and as he walks along
he breathes in the ocean's morphine mist
and looking once more across the night
dares the stars to grant a wish


Žodžiai iš nuostabiausios grupės pasaulyje Savatage dainos The wake of Magelan, 1997.

Sukurta: 2013-01-02 20:03:29

???????????? http://www.youtube.com/watch?v=0HdzfItVr7Q
---
Č. Milošo knygoje rašoma apie vieną rašytoją, kuris kalbėjo taip: „Negaliu rašyti, kaip noriu, — prisipažino jaunas poetas, — į manąją srovę įteka tiek intakų, kad vos užtvenkus vieną, prasiveržia antras, trečias, ketvirtas. Parašęs pusę sakinio, pradedu jį marksistiškai analizuoti ir įsivaizduoju, ką pasakys teoretikas X, o ką Y... Ir sakinį baigiu visai kitaip, nei ketinau“ (1). Noriu pateikti kelis kriterijus, kuriuos turėjo atitikti politinė ir lyrinė poezija (būtent šios poezijos rūšis buvo leidžiamos):
a) poezija turi būti romi;
b) joje negali būti minčių posūkių, vedančių kitur, nei įprasta (t. y. turi vyrauti gamtos ir jausmų artimiesiems aprašymas);
c) poezija turi būti lengvai suprantama.
Visi šie dalykai iš pradžių tik varžo kūrėja; vėliau įtikina teisumu tarsi aksiomos. Kai kuriems menininkams netgi tampa neįmanoma, kad šių kriterijų neatitinkantis kūrinys būtų vertingas.

Sukurta: 2013-01-02 08:49:35

Paveldimumas

Tai aš, šeimos bruožų suma,
Nors kūnas suirs, ir toliau gyvenu,
Kad atvaizdą to, kuris mirė,
Per amžius turėčiau ir suteikčiau
Kitam; visas mano pasididžiavimas —
Vaikštinėti iš vienos vietos į kitą
Virš užmaršties.


Thomas Hardy

Taip sakant, laetum non omnis finit.

Sukurta: 2013-01-01 14:47:51

***
tai standartinis kristus standartiniu veidu
iš plastiko lietas ir bronza dažytas
lyg būtų auksinis
auksinis kančios sinonimas
padaugintas tartum bestseleris
kaip ir viskas padauginta
raištis ant klubų ir vinys
ir vinys kanoniškai smigę į plastiko kūną


Balbierius, Alis. Strazdo anatomija: Eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 2004.

Apie tai mano dūzgelė...
---
d a b a r

Vis galvojai – rytoj, atidėdamas.
Vis galvojai – rytoj, su srove nebūties nutekėdamas.
Bet rytojaus nėra – tik dabar ir tik vakar.
Tas rytojus, kuris vėl išauš, bus tik naujas dabar ir šiandieną.
Ateities juk nėra, ją sukūrė vaizduotė, pro grotas dabar nuolatos į pasaulį žiūrėdama.


Balbierius, Alis. Tekstai apie viską ir nieką. – Vilnius: Regnum fondas, 1998.

Sukurta: 2012-12-16 12:09:58

Hesė kritikavo švietimo sistemą.
--
http://www.youtube.com/watch?v=mv82_BvKjw0
the most under-rated band ever

Sukurta: 2012-06-24 22:33:12

„It should take you exactly four seconds to cross from here to that door. I'll give you two.“
---
Vis tik vis dar linkiu nesusireikšminimo.