← Atgal

Ražas UŽRAŠAI

Sukurta: 2010-04-03 17:07:13

"Kiekvienas geidžiantis žmogus geidžia to, kuo pats nėra ir ko jis neturi. Ko jis neturi, kuo pats nėra ir ko stokoja, tokių dalykų ir (siekia) jo geismas bei jo meilė" Platonas "Puota"

Sukurta: 2010-03-11 16:31:54

"Visiškai švari sąžinė susijusi su siekiu išsaugoti sąmoningumą, t. y. pagauti tikrovę be jokių kokybinių skirtumų. Tai absoliutaus autentiškumo savivoka, susijusi su pretenzija turėti absoliučią tiesą. Sokrats nemanė turįs žinojimą ir tiesą; jis laikė savo pareiga apsvarstyti visas pretenzijas į tiesą."
Algis Mickūnas "Filosofijos likimas"

Sukurta: 2010-03-04 13:47:45

Žėrinčiose parduotuvių alėjose pardavinėjama tik vertė ir niekas kita: pardavinėjamos senos ir naujos vertės, nusidėvėjusios ir pagerintos vertės, šeimos ir kultūrinės vertės, religinės ir pasaulietinės, moralinės ir politinės vertės. Tiesiog nebeįmanoma mūsų pasaulyje surasti ramybės salą, kuri nebūtų pažymėta vertės etikete. Net metafiziniai simboliai, inkrustuoti dangiškojo tėvo vaizdinyje, irgi yra vertė, nes toks vaizdinys teikia mums paguodą: visatą laiko"dievulio" rankos.
Algis Mickūnas "Filosofijos likimas", psl. 96

Sukurta: 2010-02-10 12:22:17

Tiesos pabaiga
Neieškok tiesos. Tiesa Tave pavergs. Tiesa visada buvo ir toliau lieka pavergimo instrumentu. Kuo daugiau tiesos, tuo daugiau ir vergijos. Tik nežinojimas Tave išlaisvins. Tik likimas - nežinojimo tęstis - Tau leis akimirkai nusimesti vergo grandines. Tiesa! – tai tik kitas vergijos pavadinimas. Pažinti – pavojinga: žinoti – dar pavojingiau. Pažinti tiesą – pavojingiausia. Juk žinojimas tėra jėga, todėl laisvė gali atsirasti tik kaip nežinojimo akimirka kartu su antijėga. Pažinimas – vergo dalia; vergija – pažįstančiojo dalia. Fatumas kaip likimo priešybė. Aš žinau tiesą: aš turiu tiesą.
("Bulvės metafizika", Arvydas Šliogeris)

Sukurta: 2010-01-24 18:14:51

Georgijus Leontietis
(485 - 380 m. pr. Kr)
kalba niekaip neatspindi daiktų, bet yra savarankiška savaiminės magijos forma. Būdama psichinės manipuliacijos ir įtaigos priemonė, kalba gali pakerėti. Jos galia yra savotiškas narkotikas

Sukurta: 2009-12-17 20:59:58

„Kas gi vis dėlto yra žmogus tarp šių neišmatuojamų begalybių? Niekas, palyginti su begalybe, ir viskas, palyginti su niekuo, - vidurys tarp nieko ir visko. Jam dar be galo toli iki galutinių ribų suvokimo, daiktų pabaiga ir jų esmė neatrandamai paslėpta nuo jo neįžvelgiamoje paslaptyje: jis nesugeba matyti nei to nieko, iš kurio jis atsirado, nei tos begalybės, kurioje jis skendi" (72 fragmentas, Blaise Pascal).

Sukurta: 2009-11-11 21:44:26

Girių keliūtės
Dažniausiai tai būna žvyrkeliai. Balti, išlyti, gurgždantys, vinguriuojantys, prapuolantys, dingstantys čia pat už pirmo posūkio – žaliose ūksmėse. Jie traukte traukia žmogų eiti. Vasaromis. Net nežinau kodėl. Galbūt todėl, kad žada mums tai, ką esam praradę – nežinomybę.
Paslapties, slėpinio troškulį. Neišsipildymus visus iki vieno.
Tiesūs, „civilizuoti“ keliai tėra „susisiekimo priemonė“, transporto išmonė. Nuo taško A į tašką B... Tai kas, kad viską žinai, o vasara vis vien sklidina nenusakomo liūdesio.
Kartybių taurė, – ar išgersi ir šitą?
Sigitas Geda

Sukurta: 2009-10-29 13:07:31

„Ar nebūtų per drąsu teigti, kad modernioji liga atspindi moderniąsias vertybes bei lūkesčius? Depresija įsikuria tada , kai nebėra tiesioginės džiaugsmo versmės. Širdies smūgių padaugėja,
kai nesirūpinama tikraisiais širdies reikalais. Vėžys įsėlina į tavo kūną, kai šis negali nurimti ir gyventi saikingai, kai tavęs negali patenkinti turimų pinigų, daiktų ir patyrimų kiekis. Tai anaiptol ne mistinės sąsajos, bet tiesioginis gyvenimo būdo ir ligos ryšys.“
Tomas Moore

Sukurta: 2009-10-12 17:24:54

Arvydas Šliogeris:
"Vienatvė yra nuostabus dalykas. Kai į ją pabėgi, nebereikia jokių kaukių. Prieš ką jas dėvėti? Ar upelį, žuvį, beržą domina mano kaukė? Jiems juk tas pats. Kaukes mes užsidedame tik prieš žmones. Mūsų gyvenimas pasmerktas susidvejinimui - vienoks tu išeini į gatvę, kitoks būni ten, kur nėra nė vieno tave matančio žmogaus, tik debesys, medžiai, baravykai, upėtakiai. Ten tu gali nusiimti visas kaukes ir tapti niekuo. Yra tik toks pasirinkimas: arba tu esi kaukė, arba niekas."

Sukurta: 2009-09-28 16:59:18

Sigitas Geda:
"Ne gyvenimas, o ligos privertė mane permąstyti daugybę dalykų, padaryti didžiąją vertybių reviziją. Galop – atsisakyti visko, kas nėr labai svarbu.
Žmogus atsistoji visai kitų vertybių šviesoje. "