← Atgal

Ražas UŽRAŠAI

Sukurta: 2010-08-18 10:50:41

"Galima nemylėti žmogaus, bet neįmanoma jo negerbti: beprasmybės dykumoje vienišas padaras, bet kokia kaina siekiantis pagaminti prasmę; Dievo žudikas, nuolat kuriantis dievus. Žinoma, tai tik stabai, bet dėl tožmogus nekaltas. Didžioji paslaptis turi jį išteisinti. Transcendencija turi jam atleisti. Savo kaltę mes išperkame melancholija - tiesos akimirkos anamneze." "Melancholijos archipelagai", psl.15, A. Šliogeris.

Sukurta: 2010-07-11 17:43:43

"Funkcionalizmas žmogaus sąmonei ne tik nesuteikia išsivadavimo teisės, bet ir neigia tokio išsivadavimo iš normų ir prievartos prasmę, nes pagal jį tai stumia tiesiog į nieką, į tuščią individualizmą, įstatymų nepaisantį chaosą ir visuomeninių struktūrų žlugimą"
Peter Sloterdijk

Sukurta: 2010-06-21 12:18:11

Parazito pirmumas

„Kultūra“ kaip rūšies išlikimo protezas. Tačiau ir kultūra – tik parazitas ir tuo požiūriu niekuo nesiskiria nuo maisto, kurį dovanoja Saulė, Žemė, Dangus ir Stichijos. Galiausiai viskas, absoliučiai viskas tėra dovana, ir viskas tėra tik maistas; M a i s t a s – ir menas, ir „Dievas“, ir religija, ir mokslas, ir metafizika. Žinoma, „kultūros“ maistas antrarūšis ir apskritai gali būti nebūtinas. Vien Saulė ir Stichijos dovanoja pirmarūšį maistą, o mes galime tik jį sugadinti – suberdami į „kūrybos“ malūną. Net kalba ir ta tėra tik dovana, tos pačios Saulės dovana. Mes negalime „sukurti“ net kalbos. Niekio Sūnus: parazitas par excellence.
Arvydas Šliogeris "Bulvės metafizika"

Sukurta: 2010-06-07 10:56:43

Viljamas Bleikas
„Jei išvalysime suvokimo duris, visi daiktai mums atrodys beribiai.“

Pasiklydęs sūnus

Tėve, Tėve, tu kažin kur?
Ir kam gi tas skubumas?
Jei Tavo žodžio negirdžiu,
Galiu juk aš paklysti.

Sušlapo vaikis rasoje,
Klampynėje suklupo;
Tėvelio nėr, tad kur jisai,
Regėjimas išbluko.

Sukurta: 2010-06-01 15:15:52

"Kam klausi apie mirtį, jei nežinai, kaip gyventi." Komfucijus
"Gimsta žmonės kas vakarą, rytą,
Taip kasmet, kas savaitę, kasdien...
Vieniems nubrėžtas kelias laimingas,
Vargas, skurdas ir skausmas kitiems.
Vieniems skirta džiaugsmai ir linksmybės,
O nesibaigianti naktis - tiems kitiems." Viljamas Bleikas(1757 - 1827)

Sukurta: 2010-05-29 20:35:18

"Arbitriškos valios metafizika: bet kuria kaina išlikimas" Algis Mickūnas "Filosofijos likimas"

Sukurta: 2010-05-26 15:29:45

"Muzikos teikiama laimė įmanoma tik todėl, kad muzika, kaip teorija, jau prarasta, nes ji atskleidžia tik "melagingą" gyvenimą, paternalistinį gyvenimą, kur viešpatauja sukaulėjusių sąvokų sistema.
Dabartinė "muzika" yra ne kas kita, kaip gryna ir neužmaskuota galia, izuoliuojanti ir bombarduojanti individą, visiškai jį pavergianti riksmu, žviegimo srautu, langus drebinančiais būgno dundesiais ir besiraitančiu kūnu." Algis Mickūnas "Filosofijos likimas"

Sukurta: 2010-05-14 15:08:27

Pasaulis kaip visuma įgauna prasmę dar prieš tai, kai ją išskaidome diskretiniais reikšmės vienetais, ir būtent mūsų būtis pasaulyje suteikia prasmę mūsų santykiams su kitais ir apskritai su mus supančia tikrove.(A. Greimas)

Sukurta: 2010-05-10 15:00:19

Istorija yra melas, dėl kurio visi susitarė. (Napoleonas)

Sukurta: 2010-04-23 18:30:25

"Jei žmonės būtų nepajėgūs žudyti, jokia politinė sistema negalėtų pradėti karo. Sistema egziztuoja neperžengdama žmogaus galimybių ribos." M Kundera