Trioletas

Lyja, be perstojo lyja
Gilėm, kaštonais ir lapais.
Beldžias į rytmečio tylą,
Lyja, be perstojo lyja
Saulei pro ūkanas kylant 
Dengiasi kilimu takas...
Lyja, be perstojo lyja
Gilėm, kaštonais ir lapais.
atkaklioji