kodėl

nekaltos priežastys
ir skaudžios pasekmės
dar kartais gėdos jausmas
ar taip jau svetima?
tarpe savų
tarp giminių
tarpe draugų
tarpe...
savęs nebesuprantant
neklauskite kodėl
štai su jumis tik taip
paklauskite savęs
sunkioj minčių tėkmėj
kodėl tai patys  leidžiat
adria