Bažnyčios klauptuose Žodžiai


Bažnyčia tuščia:
Ką tik iš jos išėjo žmonės,
Palikę sukalbėtą maldą
Už velionį.
Malda susigūžė klauptuose,
Prisiglaudė prie kolonų...
Netyčia paliktoje maldaknygėje –
„Tėve mūsų“, „Sveika Marija“
Iki skausmo pažįstami žodžiai...
Bažnyčia tuščia tik atrodo:
Joje angelai ir šventieji
Šiandien atėjo iš Rojaus sodų.
Atėjo, susėdo į klauptus:
Jie pasimels,
Kad velionio siela
Saugiai pas Viešpatį nukeliautų.
Bažnyčia ne tuščia –
Ji pilna Tylos,
Tylos, kuri nuramina atėjusį...
Atsiklaupsiu DABAR
Vidury tuščios bažnyčios,
Sukalbėsiu Maldą už
Išėjusį.
Žiemgalos Bitė