Dejà Vu. Esė vienu sakiniu (67)


1232.  Jei nori gyventi socialumo utopijos vizijoje, privalai turėti stiprią psichiką.
 
1231.  Nebeliko ne tik objektyviojo realizmo, bet ir subjektyviojo idealizmo.
 
1230.  Mes visada žinome, kieno Tiesa.
 
1229.  Tiesa savąjį sustiprina. Baimė savąjį gniuždo.
 
1228.  Meilė yra sunki. Paneša ją tik išrinktieji.
 
1227.  Niekada neatkursi to, kas buvo.
 
1226.  Įžiebti rytojaus šviesai reikalingas kitas jungtukas nei „kaip visada“.
 
1225.  Prievarta išsiveda ne tik socialinius, bet ir moralinius įsipareigojimus.
 
1224.  Technologijų pagalba gerai valomos gatvės. Pasaulio kūrimui reikalinga Išmintis.
 
1223.  Vaizdas tampa vaizdu tik tada, kai ji kas nors mato.
 
1222.  Patys gudriausi – kvailiai, žinantys esantys kvailiai.
 
1221.  Daiktų laužymas įrodo ne judėjimo greitį, o judėjimo trajektorijos nevaldymą.
 
1220.  Nuo greito bėgimo suplyšta ne tik batai.
 
1219.  Eiti geriau lyguma. Lipimas į kalną anksčiau ar vėliau baigiasi.
 
1218.  Sunkiausia apsiginti nuo partnerių.
 
1217.  Blogiausiai miega tie, kurie migdo kitus.
 
1216.  Kvailumas myli minią.
 
1215.  Klausiantis „kas eilėje paskutinis?“ visada liks paskutiniu.
 
1214.  Labiausiai pavargstama nuo uniformos.
 
1213.  Bet kokios priemonės negalimos net kare.
 
Felicija Ivanauskienė