Skiepo rožančius


Skiepo rožančius:
– pandemija
     – epidemija
         – endemija
              – išganymas
Antas