Dejà Vu. Esė vienu sakiniu (66)

 


1212.  Atvirkštinė veiksmo fakto suvokimo ir veiksmo fakto išgyvenimo koreliacija eliminuoja intelektinį distresą ir energizuoja kūrybinį eustresą.
 
1211.  Šviesos kelias – tai žmogaus įlaiminimo kelias.
 
1210.  Jeigu žmonės nelaiko vieni kitų žmonėmis, kodėl Dievas tai turėtų daryti.
 
1209.  Gėris ir bendrasis gėris gali ir nesutapti.
 
1208.  Atkurti gali tik tai, kas buvo.
 
1207.  Prieš tą, kuris tikrai myli, nemeilė yra bejėgė.
 
1206.  Aš gyvensiu tol, kol man skaudės.
 
1205.  Gražiausia muzika – tyla.
 
1204.  Tamsiausia yra ne prieš aušrą. Tamsiausia yra per Saulės užtemimą.
 
1203.  Tik patekęs į nelaisvę, supranti, kas yra tikroji laisvė.
 
1202.  Ne žmogų reikia cycinti, o socialinę sąrangą tvarkyti.
 
1201.  Gynybos strategijose ginama vertybė dažnai paklysta.
 
1200.  Kenksmingas ne daiktavardis. Kenksmingas jų kiekis.
 
1199.  Jeigu nelaimėjai gerumu, bjaurumu nelaimėsi niekada.
 
1198.  Kai bijo vadas, bijo ir kariuomenė.
 
1197.  Gimusiam bijoti priežasčių baimei nereikia.
 
1196.  Jeigu liūtas ir atsiras avių bandoje, tai tik tam, kad gerai maitintųsi.
 
1195.  Tik bepročiai gyvena taip, kaip nori.
 
1194.  Gero elgesio reitingai krito.
 
1193.  Su galva viskas gerai tol, kol jos nepradeda valdyti kitos kūno dalys.
Felicija Ivanauskienė