Ede, bibi, lude!*

ES rytų endhauzas –
tarp koncertinos ir bangų
žavus ruoželis glūdi,
viliojanti giedra ir liekanos audrų...

kol pajėgus, širdelė daužos,
gyvenk, kovok ir ede, bibi, lude!


* Valgyk, gerk, linksminkis!
Antas