Aidų sutartinėėsk, karvute, žalią šieną
duok, karvute, balto pieno
O-cha! O-cha-cha!
bus varškės pilna burna

darbštų šlovinam valstietį –
vakarykštį kolūkietį
žemė ten, o tvartai – čia

tegyvuoja darbininkas –
daugiabučio savininkas!
su kaimynais painiava

gerbiamą inteligentą
sąrašan ir – parlamentan
džiaugiamės valdžia nauja

komersantas ponu bus
jeigu biznis nepražus
pelną – sau, valstybei – va…

tarpe jų ir aš esu –
makaronai ant ausų
O-cha! O-cha-cha!
dar krutu kiek ir gana
Antas