…..

Tūkstantinis
judėjimas liepose –
saldi vasara 
Virgutė