Dejà Vu. Esė vienu sakiniu (60)

 


1092.  Kai realios problemos pakeičiamos menamomis, jų sprendimų paieškos paklysta naive realism confirmation bias siužetuose.
 
1091.  Viešoji inkvizicija – tai vertybinis neveiksnumas.
 
1090.  Veiksmas prasideda vaizduotėje. Kad gėdintum, turi žinoti; kad žinotum, turi įsivaizduoti; kad įsivaizduotum, turi pažinti; kad pažintum, atlikti veiksmus. Ir visada – dalyvauji.
 
1089.  Kokios spalvos smurtautojo laimė.
 
1088.  Analogiškų veiksmų sistemingumas liudija kūrybiškumo kompetencijos stygių.
 
1087.  Kraujas yra raudonas.
 
1086.  Ir meilę galima suklastoti.
 
1085.  Kai demonokratija pasivadina demokratija, išmintis tyli.
 
1084.  Kai nėra strateginių krypčių, tai nėra ir konflikto dėl jų.
 
1083.  Socialinis placebas turi tik iliuzorinį palliative benefits efektą atidėto gyvenimo pasekmių slopinimui.
 
1082.  Kai veiksmai naikina žodžių prasmes, žodžiai išeina.
 
1081.  Didžiausias grėsmes kelia sprendimų priėmėjas.
 
1080.  Dvasinė nelaisvė prasideda nuo išorinių suvaržymų.
 
1079.  Tiesos iliuzija gali ir sunaikinti.
 
1078.  Atkurti pamirštus prisiminimus galima. Klausimas kitas – kam tuščiai gaišti laiką?
 
1077.  Priminta „tiesa“ - ne išsigelbėjimas, o tik pretekstas ją greičiau pamiršti.
 
1076.  Pamiršti praėjusio gyvenimo prisiminimus – ne praradimas. Didžiausias praradimas – negyventi šią dieną.
 
1075.  Kaip negalima du kartus įbristi į tą pačią upę, taip negalima du kartus sutikti tą patį žmogų.
 
1074.  Pabėgęs pirmą kartą, bėgiosi visa gyvenimą.
 
1073.  Neapgausi to, kuris žino, kad bus apgautas.
Felicija Ivanauskienė