Žinau

Žinau, kas šitą naktį atsitiko:
Ne aš, mane Naujieji pasitiko!
Ir vėl visiems nauja diena prašvito,
Šį slenkstį peržengti ir man pavyko!

Bet, kai prisimenu metus gimimo,
Tuomet šioks toks ir liūdesėlis ima.
Eiliuotoja