Paukščių pasaka

Rėksnys erelis
audrašaukliams
neša naujieną:
perkūno oželis
įsimylėjo
gulbę nebylę
... ir...
griežlės giesmelėmis
gieda jai gieda,
per visą dieną,
per dieną...
... Ak...
Vandens vištelės
apsalo nuo grožio,
lututės akys
nustebo
be žodžių.
Klykuolė klykia
sparnais mojuoja,
kukutis iškelia
kuodą lyg šluotą...
Tik kurtinys
abejingas lesioja,
jo jau sušoktas
tuoktuvių šokis...
Kas dabar bus?
Kaip jiedu gyvens?
Kvatosis gegutės,
šarkos tursens,
žvirbliai nešios
žinutes vanagams.
„Meilė ne seilė“
Gyvens... Išgyvens.
KitaJūra