* * *

puokštelė neužmirštuolių
prisiekiam neužmiršti
to, kas buvo
eglute7