Paliesk žodžiu!

Paliesk žodžiu! 
Suskambink sielą! 
Kad skleistųsi 
Pavasaris širdy. 

Šiandien skubu 
Per samanotą pievą, 
Pagaut tave. 
O tu skrendi! 

Skrendi žodžiu! 
Poezijoj raides barstai! 
Drugiu plasnoji 
Jausmų palaukėj. 

O aš vis laukiu! 
Laukiu tavęs, 
Poezijos dienoj. 
Paliesk žodžiu!  

Kad kunkuliuotų 
Geismų nata, 
Kad veržtųsi 
Poezijos aistra! 
Vasaros meilė