Pažadink mane

Pažadink mane po pelenų snaigėmis užsnūdus.
Riksmai kaip upės pratekėjo pro mano ausis.
Vieną dieną, tik vieną sumautą dieną
Ugnimi spjaudys nubudęs drakonas.

Gatvėse vaiduokliai šmėkščios klykdami,
O mažo vaiko šmėkla griuvėsiuose tėvų ieškos.
Vieną dieną, tik vieną nelemtą dieną
Tave pamiršiu aš sapnuoti besišypsantį.

Pažadink mane, kai alyvos sužydės ant pelenų,
O purve vilkė kauks, palaidojus vaikus prie jūros.
Vieną dieną, tik vieną baisią dieną
Nubus drakonas Vulkano pavadintas.

Pažadink mane, kai niekas nebežadins;
Tūkstantį metų tau saugojau alyvos žiedą,
O vieną dieną, tik vieną neapraudotą dieną
Ugnimi spaudys nubudęs drakonas...
nerašanti