Neverk

Neverk, lietau, žvakelės tyliai dega,
Jau lapų auksą priglaudė naktis,
Nurimo vėjai, žvaigždeles prisegę
Prie skausmo bokštų, mūsų ten širdis

Tik su malda į Viešpatį pakyla.
Ir su malda prisimenam visus,
Kurie išėjo į skaidriausią tylą –
Į amžinybės angelo namus,

Neverk, lietau... 
giedrex26