* * *

medžių sodinimo metas
čirpia kėkštas
jį aplenkusiems
eglute7