Svarstyklės

Gražus tas SVARSTYKLIŲ žmogus –
Harmonijos, žavesio pilnas.
Nors kartais, tarytum dangus,
Tai saulėtas būna, tai pilkas.

Užgimęs, kada geltonai
Miškai nusidažo ir parkai.
Sau partnerio ieško ilgai –
Bendrystėje dvasios sutarti...

Mylėti, gyvent darnoje –
Tokie amžinieji jo norai.
Agresija jam svetima –
Taikiųjų pozicijoj stovi.

Svyruoja dažnai tarp savęs
Ir tikslo pasauliui padėti.
Reik laiko, lyg vynui, subręst,
Drąsos reikia žengti į priekį...
Saulėlydis