Bučiuoju triskart

Sugrįžk, iš kur negrįžtama,
ten saulė nebešviečia,
ten tegyvena sutemos,
o gal viltinga prietema.
Ar perrašė kas Meką,
ar ten mane kas kviečia,
į mūsų būtą Meką,
kur žodis – daigas kviečio?
Nebeturiu jau Meko,
kai kam padovanojau,
neperskaičiau, kokia žolė ant tako,
ir bitė jai sparnu nemojo.
sugrįžk, nors žodžiai vėlinas,
sugrįžk, iš kur negrįžtama,
akys – šešėlis, Vėlinas,
meldžiu, bučiuoju triskart.
bitėžolė