Negudrus eilėraštis apie rudenį

Aš – rudenio šaly
Manęs jūs neieškokit.
Degu klevų ugny
O gal su vėjais šoku.
Su gervėm neskridau.
Šilti kraštai tolokai.
Kur gimus, ten likau.
Kitaip gyvent nemoku.
Auksuotam šiugždesy
Nugrimzda smulkios bėdos
Paskendus rudeny
Ir nepalikus pėdų
Vaivorykštės lanku
Sau plaukus susijuosiu
Ir dar ilgai širdy
Tą rudenį nešiosiu...
klajūnė