* * *

tyla...
susikaupę žodžiai nusėda
kavos tirščiuose
eglute7