Jūros šėlsmas

Ir kiek to gyvenimo bangai,
Kai trenkiasi skaudžiai į molą?
Ar nuo horizonto į krantą –
Atrieda ir vėlei prapuola...

Po kojomis – smėlis ir akmenys,
Trys žingsniai – ir pėdų nelikę...
Ne baltas bures vėjas atneša,
Žuvėdra užkimusi klykia...

Ir vėl nesileis saulė jūron,
Nes debesys sunkūs ir tankūs.
Putodamos keteros gūra
Ir viena kiton kimbas bangos...

Ir kiek to gyvenimo žmogui –
O Žemė – vis sukas ir sukas...

Ryte jūra vėl atiduoda,
Ką bandė užgrobti įdūkus...

2019 m. liepos 6 d.
 
Saulėlydis