Einu kur subyra dienos


 
Subyra
dienos
į Laiko
delną
einu
klumpu
vis į pakalnę 
ne į
kalną
gerai
kad senatvės
slėnyje
geltonai
žydi
pienės
einu
į ten
kur Tėvas
manęs
laukia
obels
lazdos
atsirėmęs


 Žiemgalos Bitė
2018-07-03
Raktažolė51