vėju

aš trokštu taip
nuogos erdvės
ir laisvės vėjui

o ji yra
nakties skliautuos
paženklinta pavėjui
Cieksas Žalbungis