Taip ilgai

taip ilgai
taip labai
taip ilgai
sūpavau
savo viltį
sulaukti
tavimi 
vainikuoti žiedai
iš pavasario
skuba atplaukti
ir pasklidus
džiaugsminga
svaja žada
mudviejų
bendratį rasti
taip ilgai
taip labai
taip ilgai
mums dar
lemta širdim
pagyventi
KitaJūra