---

kilimą baltą
tarp pienių pasiklojo
topolis jaunas
Barabas