Laisvės Varpas

Per amžių virsmą, šimtmečių bėgimą
Tavo darbai Tėvynei nepražus –
Ant Laisvės Varpo žvaigždės kristi ima,
Tu mūs Šviesa, Tiesa ir pats Dangus.

Daug pranašų per šimtmečius praeina,
Pusiau tikrų ir netikrų visai...
O Tu įpynei į vasario dainą –
Šešioliktos vasario, kas šventai

Pakyla virš vergovės, melo, skurdo,
Kai išdavystėmis paspringę pragarai,
Jau ties bedugne alina ir murdo –
„Aušros“ stiprybė gelbsti mus šventai

Per amžių virsmą, šimtmečių bėgimą...
giedrex26