Tyla

Išeinu į tylą,
Kad suprasčiau.
Nes akys nebekyla.
Be Tavęs, Dieve, kasdien darosi vis prasčiau.

Pavirsti niekam nereikšminga dulke,
Kurią Tu myli ir saugai, –
Geriau, nei pasiekti egoizmo viršūnę,
Kurioj tik blogis auga.

Išeinu į tylą,
Rankoje laikydamas maldyną...
Kad suprasčiau...
**********************Jog Tavo Širdis
*****************************************visada yra
******************************************************man atverta.
Mylėk Artimą