Birželio snaigė

Bučiuok mane pavasariu apsvaigus,
Leisk kaip pirmą sykį virpančiais delnais.
Čia viskas taip trapu, čia viskas greitai baigias,
Pažadink aušrą bučiniu švelniu.
 
Aistrų liepsnoj sudegink mano nerimą,
Į dieną išlydėk sklidiną viltimi,
Kad ilgesiu aš toly veriamas
Vėl trokščiau ryto kartu su tavimi.
 
Visada bučiuok pavasariu apsvaigus,
Liesk kaip pirmą sykį virpančiais delnais...
Čia viskas taip trapu tarsi biržely snaigė —
Tik atėjai ir vėlei išeini...
Ražas