vis

sninga
        vis sninga
             ir sninga
               nespėju nuvalyti takelio
- - -
             liejasi spalvos ant drobės
   tavo pėdos
žiedlapiais
kvepia
Medis