(....)

sugrubo pirštai
medžiai vėjyje virkauja
pilnatis drobėj
-
prisižadu
nebebus tamsių spalvų
baikščiai kasdienybei
-
prisikimšau pypkę
terpentinas liejas laisvai
violeto paletėj
Medis