Lapkritis

Jau paskutinė rudenio diena
su lapų šnaresiu po mano kojomis
sušalusios žolės tylia malda išėjusiems
dangaus gili žvaigždžių šviesa į mano sielą beldžiasi
per atmintį  dienų su gimusiais ir mirusiais...
O lapkriti skausmingas lapkriti su chrizantemų tylia rauda
ir bučinys
 tas paskutinis
 paženklintas mirties
šaltu alsavimu nakties tyloj...
Sutemų Sesuo